אלפי חסידי צאנז שבתו בשבת האחרונה בקרית צאנז בנתניה לרגל שמחת האופרוף לנכד כ''ק מרן אדמו''ר מצאנז שליט''א בן בלנו הרב הצעיר חתן הגריא''ל היילפרין עם בת הגרא''פ מוצען שליט''א רב קרית בעש''ט וחתן האדמו''ר בעל השפע חיים מצאנז זיע''א, במוצ''ש נערך שמחת הפארשפיל בהיכל הגדול בקרית צאנז - צילום משה גולדשטיין