במהלך שבוע שעבר נערכו בבתי המדרשות דחסידי סאטמאר ברחבי תבל סיום מסכת ברכות והתחלת מסכת שבת במסגרת חבורת יסודי התורה | צפו בגלריה מסיומים במונטריאל, לונדון, אנטווערפן, ירושלים, בני ברק, בית שמש