האירוע המשולש בחצר קאלביסוב: דינר + מלווה מלכה + שבע ברכות • האדמו"ר קרא לתרום לבית הכנסת וכובד בברכות • תמונות

קהל רב השתתף בסעודת מלווה מלכה השנתית הנערכת לטובת בית מדרש 'אור מנחם' – קאלביסוב.

השנה, הדינר שולב עם שבע ברכות לבת הרה"ח הערשל רוזנפלד שליט"א, מגיד שיעור בבית המדרש.

האדמו"ר מקאלביסוב נשא דברות קודש בפני הקהל. לאחר ברכת המזון כובד האדמו"ר בשבע הברכות.

דער בדחן ר וועלועל פעלדמאן ביים משמח זיין לכבוד די שבע ברכות

האדמו

דער יושב ראש העסקן הנמרץ לבית קאלביסוב הרב החסיד ר יוט פארקאש

דער נואם הכבוד הרהג ר יוסף יצחק רוזינפעלד שליטא

הרהג ר הערשל רוזינפעלד

IMG_6513

IMG_6525

the mayor of arimont mr dennis kay

דער רבי בייאמירת שבע ברכות