בשבוע שעבר נערך שמחת האירוסין לבן כ''ק אדמו''ר ממאשלוי שליט''א ונכד כ''ק אדמו''ר מקאלוב שליט''א עם בת כ''ק אדמו''ר מסטאניסלאוו - צפו בשמחת הווארט