אלפי חסידי סאטמאר נטלו חלק בדינר השנתי לטובת כולל 'עצי חיים' בבני ברק שנערך בוויליאמסבורג מידי שנה • JDN מביא בפניכם את התמונות

אלפי חסידי סאטמאר נטלו חלק בדינר השנתי לטובת כולל 'עצי חיים' לצדקת רבי מאיר בעל הנס ד'סאטמאר בני ברק שנערך בוויליאמסבורג מידי שנה בשנה ביום הילולת נשיא ומייסד הכולל הגה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים זיע"א מסיגעט, בראשות כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א,

קהל החסידים הרים תרומתו הנדיבה לנוכח משמע אוזניהם את דברות קודשו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, ששרטט בדבריו קוים לדמותו של מייסד הכולל בעל ההילולא, כיצד מסר נפשו ומאודו להקים כולל זה, אשר קול התורה מהדהד מבעד לחלונותיו בבני ברק.

קרא עוד:

[postim]

בטיש ובמעמד נכחו בשולחן הכבוד, הגאונים הצדיקים: רבי שלום אליעזר טייטלבוים אחי האדמו"ר, גיסו רבי דוד דוב מייזליש אב"ד סאטמאר ב"פ, בנו בכורו רבי מנחם מנדל טייטלבוים אב"ד סאטמאר וויליאמסבורג, רבי חיים צבי מייזליש שליט"א ראש ישיבת סאטמאר בבני ברק.

בסיום הטיש עברו קהל החסידים להתברך מפי האדמו"ר לרגל יומא דהילולא.

JDN עם גלריה נרחבת. צילום: ד. ה. כרם

מקהלת החסידים

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (1)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (2)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (3)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (4)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (5)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (6)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (7)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (8)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (9)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (10)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (11)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (12)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (13)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (14)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (15)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (16)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (17)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (18)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (19)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (20)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (21)

האדמו''ר מסאטמאר בלחיים לקהל החסידים

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (23)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (24)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (25)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (26)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (27)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (28)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (29)

האדמו''ר מסאטמאר במשא המרכזי

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (31)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (32)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (33)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (34)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (35)

האדמו''ר מסאטמאר במשא המרכזי 2

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (37)

דינר לטובת כולל עצי חיים ד'סאטמאר (38)

האדמו''ר מסאטמאר במשא המרכזי 3

חסידי סאטמאר עוברים להתברך לרגל יומא דהילולא

חסידי סאטמאר עוברים להתברך לרגל יומא דהילולא (3)

חסידי סאטמאר עוברים להתברך לרגל יומא דהילולא (2)

חסידי סאטמאר עוברים להתברך לרגל יומא דהילולא (1)