יתד סופד לרב גבאי מנתניה זצ"ל: מסכת חיים מדהימה

ביריעה ארוכה ומפורטת סופד היום הבטאון הליטאי לגאון הרב גבאי זצ"ל, מגדולי מחזירי התשובה בדורנו, שנפטר בליל שלישי והיה ראש מוסדות 'תפארת למשה' בנתניה • בפנים: ההספד המלא וסקירה מופלאה על מסכת חייו העשירה

 • טעים להכיר- שוקו תנובה מתחדש בעיצוב ובטעם! תנובה משדרגת את השוקו במיוחד בשבילכם, באריזה חדשה וטעם נהדר!

  תוכן מקודם

 • איך אספר לילדים שאבא נפטר? סערי קרויס בשחזור קשה

  תוכן מקודם

 • טעים להתחדש - שוקו תנובה באריזה חדשה! שוקו תנובה הטעים שכולנו מכירים, באריזה ומתכון חדשים!

  תוכן מקודם

 • "אני אתפלל למעלה על כולם" ההבטחה המצמררת של ישראל ז"ל

  תוכן מקודם

בהלוויה רווית יגון ותוגה, ליוו אלפים רבים מתושבי נתניה בראשות כ"ק האדמו"ר מצאנז, ראשי ישיבות וכוללים, דיינים רבנים בני ישיבות לכוללים ובמרכזם אלפים בעלי תשובה תושבי העיר – ביום שני למנוחות את הגאון רבי שמעון גבאי זצ"ל ממקימי עולה של תורה בנתניה, ובהם מוסדות הכוללים, ישיבות וכוללי אברכים ותלמודי תורה מגדולי הפועלים בעולם התשובה בכל רחבי הארץ, שנפטר בפתאומיות ביום שני לפנות בוקר בשנת הס"א לחייו.

הגאון רבי שמעון גבאי זצ"ל נולד לפני ס"א שנים. בבית שאן לאביו רבי אליעזר ורעייתו ע"ה. בבית של תמימי דרך אוהבי תורה ולומדיה גדל והתחנך ושם ספג את מידותיו התרומיות ובבית זה עוצבה אישיותו המיוחדת והונחו יסודות הנפש המופלאים שליווהו כל ימי חייו כשרונות מסולאים התמדה נפלאה, מידות ואצילות וטהרת הלב מתוך ענווה וצניעות.

קרא עוד:

[postim]

בצעירותו למד בישיבה בחיפה ולאחר מכן עבר ללמוד בישיבת שארית יוסף שבבאר יעקב, שם דבק במו"ר הגאון הגדול רבי ניסים טולידאנו שליט"א והמשגיח הגאון רבי שמואל דרבקין שליט"א. בתקופת בחרותו השקיע את כל עיתותיו ללמוד תורה ביגיעה עצומה. הוא בלט בהתמדתו המיוחדת וכל תוכן חייו נסבו סביב התורה אשר בעמלה יגע ונתעלה כל חייו. רבותיו הפליגו בעומק סברותיו ובישרות שכלו, מוריו ורבותיו שליט"א השפיעו עליו מתורתם בראותם בו כלי אוצר חמדה אשר עדיו לגדולות.

מלבד היותו שלם בתורה ובעמלה קנה לו שלימות מיוחדת גם במידות שבין אדם לחבירו כשהוא מסמל דמות מופת בחסד ובמאור פנים לכל אדם ואדם.

ההתעלות ב'חזון יחזקאל'

בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו הרבנית מרת אהובה תחי' ויחדיו הקימו בית של תורה, בית שהיה ספוג ביגיעת ובשקידת התורה, בית שהיה פתוח כאולם למעשה חסד ועזרה לזולת.

לאחר נישואיו התגוררו בחזון יחזקאל יחד עם קבוצת אברכים אשר בחרו להתגורר במקום זה כדי לעלות ולהתעלות בעבודת ה' ולהתנתק משאון העיר ולדבוק אך ורק בעבודת ה' טהורה. בתקופה זו דבק במו"ר הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל ואחת לשבוע היה עולה לירושלים די ללמוד עם מו"ר בצוותא. מתקופה זו לא זזה ידו מיד רבו כשהוא יוצק מים על ידיו. מו"ר השפיע עליו מאור תורתו והעלה אותו לפסגות עילאיות בעבודת ה'. מו"ר פתח בפניו את אוצרות רוחו וכוונו במסילה העולה בית ה'.

השיעורים בנתניה

בעצת מו"ר עבר להתגורר בעיר נתניה, וקבעו את מקום מגוריו בקריית צאנז שבנתניה שהיתה אז בראשית ימיה. לבד לימודיו בכולל החל למסור שיעור תורה לציבור בעלי בתים בעיר נתניה, בחדר לימוד שהוקדש לו בביהמ"ד של ויז'ניץ דז'יקוב תחילה השתתפו בשיעור פחות ממנין אנשים אך אט אט התפרסם השיעור בקרב ציבור רחב ובתוך תקופה קצרה מנה השיעור למעלה ממאה איש.

משהמקום היה צר מלהכיל את ציבור המשתתפים הוחל בבניית בית מדרש חדש ברח' בן אליעזר בעיר כשמשתתפי השיעור נתרמים לבניית בית הכנסת ומוזילים מהונם ומאונם לבניית בית מדרש מפואר, ואכן בתוך הבית שנתיים הוקם בית המדרש "תפארת-למשה" ע"ש האלשיך הקדוש.

בית מדרש זה היווה מגדל אור רוחני למאות מתושבי נתניה והיווה אבן שואבת לכל מבקש ה'. סביב בית מדרש זה נאספו מאות אשר באו בהמוניהם להשתתף בשיעוריו הקבועים. שיעור מידי יום ביומו שיעורים במסכתות הש"ס כשלרבים מהם זו הפעם הראשונה שהם טועמים מצוף דובשה של תורה – רק לפני ימים ספורים סיימו את לימוד מסכת ביצה ולאחריה הוחל בלימוד מסכת קידושין.

בשיעוריו אלו החדיר יר"ש ועבודת ה'. הוא הצליח להחדיר בציבור בעלי בתים את הערכתם לתורה וללומדיה והצליח להפוך ציבור זה בעלי בתים אשר שואפים ומשתוקקים לראות את בניהם וחתניהם רבנן. בשיעוריו החדיר את חשיבות לימדו ההלכות וידיעתם כשהוא אף מוסר שיעורים בהלכות אלו.

'אור לציון' ו'נחלת שמואל'

ע"פ הוראת מו"ר הגאון רבי ב"צ אבא שאול זצ"ל הקים תלמוד תורה "אור לציון" בו מתחנכים כיום כשמונה מאות ילדים כ"י. עם שיגשוג הת"ת פתח גם ישיבה לצעירים בשם "נחלת שמואל" שקראה בשם רבו המשגיח שליט"א כאות הוקרה וההערכה על שהעמידו בקרן אורה ואף דאג יחד עם רעייתו הרבנית תחי' במשך שנות לימודיו בישיבה להיכן לו אוכל מיוחד שנזקק לו לבריאותו וחובת הכרת הטוב קרא את הישיבה בשמו.

את מוסדותיו ניהל ביד רמה כשהוא יודע כל פרט ופרט על כל תלמיד ותלמיד ומעורב אישית בעלייתם הרוחנית.
במשך עשרות בשנים הקים קהילה מגובשת של בני תורה, בניהם וחתניהם של ציבור בעלי הבתים. הוא פתח עבורם כולל אברכים מצויינים בראשות חתנו הרה"ג רבי אבנר אביכזר שליט"א.

את מוסדותיו החזיק מתרומות ציבור בעלי התבים שבקהילתו אשר נרתמו להצזיק את המוסדות המפוארים שפרחו ושיגשגו בסיעתא דשמיא מיוחדת.

המעיינות ממשיכים לפכות

שומעי לקחו ובהם לומדי תורה ועמליה לצד בעלי בתים האזינו בשקיקה לשיעוריו נמסרו בצורה בהירה לקהל שומעיו. הוא הצליח להאהיב את התורה על לומדיה. האצילות והחן שהיו נסוכים הדרת פניו הכריזו לעין כל רואה, את מה שטרח בענוותנותו להסתיר בחביון ליבו. הוא ידע להטעים כל דבר תורה אפילו הקשה ביותר לכל אחד ואחד משומעי לקחו.

לאחר שנטע את הזרעים לקהילתו המפוארת, הפכו הזרעים לאילנות עושים פרי. תלמידיו ותלמידי תלמידיו הקימו גם הם מוסדות לרוב בכל רחבי נתניה. קהילות שמונות כיום מאות משפחות של בעלי תשובה בעיר נתניה. והכל מפרי נטיעותיו.

הוא ניחן בכושר נאום מיוחד והיה ראש המדברים בכל אירוע תורני בעיר נתניה. ציבור המאזינים היה שותה בצמא את דבריו. הוא ניחן בחוש מיוחד ונדיר לדעת להטעים לכל ציבור וציבור את הדברים הקרובים לליבו. הוא ידע מסילות לציבור השומעים ולטעת בהם ובליבותיהם תשוקה ורצון להוסיף עוד ועוד לבימוד התורה ואכן זכה שדמותו היתה מאירת דרך לרבים כשהוא מכוון את ביתם מהבחינה הרוחנית.

צדקה ושלום

הוא זכה לסייע למאות ולאלפי אנשים במשך עשרות בשנים הן בנושאים של שלום בית כשרבים נהנים מעצותיו ומתבונתו המיוחדת הן בנושא של חינוך ילדים והן בנושא של מקים משפחות נערץ ונכבד היה על כל מכיריו ורבים באו לפתחו להינות ממנו עצה כשהוא נענה ברוחב לב.

הוא גם היה ממייסדי קופת הצדקה של העיר נתניה ותודות לפעילותו העניפה ועזרו באמצעות קופה זו מידי שנה מאות משפחות מתושבי העיר אשר נזקקו לסיוע כספי ובהם אברכים ועמלי תורה ומשפחות נזקקות.
ביום ראשון השתתף הגר"ש גבאי זצ"ל בועידת רבים שהתקיימה בטבריה. ביום ראשון בלילה בשעה אחת ושלושים לפנות בוקר חש ברע. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ניסו לבצע החייאה ואלם למגינת לב מאמצי ההצלה לא צלחו. והוא השיב את נשמתו הטהורה לבוראה.

הלוויתו יצאה מטבריה בדרכה לנתניהו. ליד בית מדרשו "תפארת למשה" נאספו אלפים רבים תושבי נתניה והסביבה אשר ביכו את האבידה הקשה והמרה. לפני צאת מסע ההלויה נשמעו במשך כשלוש שעות הספדים מפי ראשי ישיבות ורבנים.

ספוד ובכה

הספידוהו הרבנים הגאונים: מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א שהספידו באמצעות הטלפון. מו"ר רבי ניסים טולידאנו שליט"א, רבי שמעון בעדני שליט"א, רבי אליהו אבא שאול שליט"א, רבי דוד שלוש שליט"א, רבי יצחק יוסף שליט"א, רבי דוד יוסף שליט"א, רבי יצחק אבא שאול שליט"א, רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א, רבי משה דוייטש שליט"א, רבי מנחם ביטון שליט"א, בניו רבי יוסף חיים גבאי שליט"א ממשיך דרכו ומ"מ, רבי חנניה גבאי שליט"א, רבי יעקב ישראל גבאי שליט"א, תלמידו – רבי משה בן משה שליט"א, אחיו רבי יוסף גבאי שליט"א, רבי רפאל מעיין שליט"א והרב אליהו ישי.

כל המספידים עמדו על גודל האבידה הנוראה בהסתלקותו של מקים עולה של תורה אביהם הרוחני של אלפי משפחות אשר נסתלק לבית עולמו בשיא פריחתו הרוחנית והשאיר את עדתו כצאן אשר אין להם רועה.

לעת ערב נטמן הגר"ש גבאי זצ"ל בבית העלמין בנתניה לקול בכיים של בני משפחתו ותלמידיו הקרובים לו כבנים.

ת.נ.צ.ב.ה.

2 תגובות

מענין, הרי בשנותיו האחרונות היה חבדניק.

הוא לא היה חב"דניק,
הוא היה אחד מגדולי הדור הניסתרים בישראל
מי שיודע יודע

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן