סגן שר הבריאות הגיע הבוקר לתפילת שחרית ביישוב מירון שבצפון הגשום > לסובבים הובהר שביקור הפתע הפעם לא היה במסגרת העבודה...> תמונות מהציון הגשום

1-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 2-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 3-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 4-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 5-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 6-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24'' 7-ûëîàì - æàïÉàÜ äëâëÆàÜ ''çâÖàÜ 24''