מאות מתושבי בני ברק ששו ושמחו בהכנסת ספר תורה לישיבת 'טשערנאביל' בבני ברק בראשות האדמו"ר שליט"א • גלריה בלעדית ל-JDN

מאות חסידי ואוהדי בית טשערנאביל, נטלו חלק אמש במעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה גדולה 'תפארת משולם זוסיא' טשערנאביל בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א.

את ספר התורה נדבו משפחות רוזנפלד מב"ב, שטרנליכט מלונדון, ורייך ממונטריאל, לע"נ הוריהם ע"ה.

קרא עוד:

[postim]

לכתיבת האותיות הגיעו בשעות הצהרים כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנים הגאונים הצדיקים: רבי חיים צבי מייזליש ר"י סאטמאר בני ברק, רבי אליהו כ"ץ רב קהילת סאטמאר בבני ברק, רבי מרדכי צבי גרינפלד דומ"צ דחסידי טשערנאביל, רבי דוד טווערסקי בן האדמו"ר, רבי יוסף יצחק קופטייל דומ"צ טשערנאביל באלעד, רבי יונה רכניצר ר"י טשערנאביל.

לאחר סיום כתיבת אותיות כובד האדמו"ר בהגבהת הספר תורה, לאחר מכן ערך לחיים טיש קצר לכבודה של התורה עם התורמים והמקורבים, ויצא עם ספר התורה לרחובה של עיר, כשהחסידים ששים ושמחים בשמחת התורה עד הגיע התהלוכה להיכל הישיבה ברחוב חבקוק.

בהיכל הישיבה רקדו החסידים שעה ארוכה כשהאדמו"ר עם הספר תורה במרכז כשכולו בוער כאש בדביקות עצומה, רקד גם עם התורמים, ואח"כ אמר את המזמורים כשכל הקהל אחריו בקול רם, הכניס את ספר התורה לארון הקודש בבית המדרש.

צילום בלעדי: שוקי לרר JDN

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (22)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (23)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (24)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (25)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (18)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (20)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (19)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (21)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (47)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (28)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (26)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (27)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (29)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (31)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (30)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (32)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (33)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (34)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (35)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (38)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (39)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (36)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (37)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (1)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (2)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (3)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (4)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (5)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (6)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (7)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (8)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (9)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (10)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (11)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (12)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (13)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (14)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (15)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (17)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (40)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (41)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (42)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (43)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (44)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (45)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (46)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (48)

הכנסת ספר תורה לישיבת טשערנאביל בבני ברק (16)