מכתב שכתב האדמו"ר מפשעוורסק לפני שבע שנים בכתב ידו מתפרסם הבוקר על פי הוראתו במפורשת כהצטרפות לרבני אנטוורפן במאבקם נגד האינטרנט • JDN עם המכתב המקורי

באנטוורפן התפרסם הבוקר מכתב בכתב ידו של כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א בו הוא מתבטא בגנות האינטרנט. למעשה, האדמו"ר כתב מכתב זה לפני כשבע שנים בשנת תשס"ה.

אלא, שלאור פרסום המכתב מאת רבני אנטוורפן בשבוע שעבר נגד האינטרנט, הורה האדמו"ר לפרסם שוב את מכתבו זה מלפני שבע שנים, ברחבי העיר אנטוורפן ובכל ריכוזי החסידות בעולם.

קרא עוד:
[postim]

במכתבו כותב האדמו"ר ומזהיר: 'אשר הוא סכנה נוראה ד' ישמרנו וכל מי שנוגע יראת ד' ללבו ומגמת נפשו לזכות לדורות ישרים בנים וב"ב עוסקים בתורה ומצוות',

מכתבו של האדמו"ר הפך לשיחת היום ברחבי אנטוורפן, ורבים טיפלו בסוגיית האינטרנט בביתם, שאם אינו על טהרת הקודש – יוצא לחלוטין.

המכתב המלא בכתב ידו של האדמו"ר:
המכתב המלא - פשעוורסק