כ"ק אדמו''ר מהורדנקא שליט''א השוהה בימים אלו למנוחה בנתניה הגיע למסור שיעור בהיכל המתיבתא בקרית צאנז בנתניה, לפני שהחל השיעור מסר דברי פתיחה ראש רשת ישיבות צאנז הגאון רבי יוסף משה דוב הלברשטאם בן כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א - צילום משה גולדשטיין