אלפי תושבי אנטוורפן משתתפים בשעות אלה בשמחה הגדולה בתולדות העיר, שמחת נישואי בת הגאב"ד שליט"א בראשות כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א • הפעם הראשונה בה גאב"ד של העיר מחתן קרוב מדרגה ראשונה • גלרייה ראשונית מהשמחה הגדולה

אנטוורפן לא ראתה שמחה כזאת מימיה; אלפי תושבי אנטוורפן מכל גוני הקשת החרדית; חסידים, ספרדים וליטאים, רוקדים הערב בשמחת נישואי בתו של רבם הנערץ כ"ק הגה"צ רבי אהרן שיף שליט"א אב"ד אנטוורפן, כשאת מרכז שולחן הכבוד מפאר כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

בסידור הקידושין כיבד הגאב"ד את הראב"ד הגאון רבי אליהו שטרנבוך שליט"א, כשעדי הקידושין היו הרבנים הגאונים דייני העיר;  רבי עמרם העניג ורבי זאקל פאלק. בקריאת הכתובה כובד ראש הישיבה הגאון רבי יהודא טרגר, חתנו של פוסק הדור הגרש"ז אויערבך זצ"ל.

בשתי הברכות הראשונות כובד הגאון רבי דוד משה ליברמן אב"ד שומרי הדת, בשאר הברכות הגרש"ז ועבער דומ"צ בעלזא אנטוורפן ושליחו של האדמו"ר מערלוי לשמחה, בנו, הרה"צ רבי שמואל סופר שליט"א. ברכה אחריתא בירך שליחו של האדמו"ר מאלכסנדר, בנו, הרה"צ אב"ד חסידי אלכסנדר שליט"א.

אלפים מכל החוגים

האולם המכיל כאלפיים מקומות ישיבה, התמלא כולו בתושבים העיר החרדיים שהגיעו בבגדי שיראין לחוג ולשמוח בשמחת רבם, בבימת הנשיאות נראו מכבדים את השמחה: כ"ק אדמו"ר מפשוערסק , כ"ק אדמו"ר מז'ימגראד, הרה"צ רבי ברוך כהנא, הגה"ח רבי חיים יחיאל רויטמן דומ"צ בעלזא בני ברק, הגאון הרב דוד משה ליברמן אב"ד שומרי הדת, הראב"ד הגאון רבי אליהו שטרנבוך, הרה"צ שמואל סופר בן האדמו"ר מערלוי, ובן האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א.

יצויין, כי זו החתונה הראשונה בתולדות אנטוורפן שבה הגאב"ד עורך חתונה לבן משפחה מדרגה ראשונה. מכל קצוות המגזר הגיעו לההשתתף בשמחת נישואי בנו של מי שזוכה להערכה ולהערצה רבה מצד כל העדות והחוגים בעיר וזוכה לאחד בין הקהילות בצורה מרשימה ומעוררת השתאות.

במהלך סעודת החתונה נשא הגאב"ד שליט"א דברים נרגשים, בהם דברי שבח והודיה על השמחה באהלו, והודה לקהל הרב שבא לשמוח עמו בשמחתו בברכו אותם שייתן ה' בברכה ובשמחות באהליהם אף הם לרוב נחת.

JDN מגיש תמונות מהשמחה שעדיין בעיצומה בשעות אלה:

שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (1) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (2) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (3) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (4) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (5) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (6) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (7) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (8) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (9) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (10) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (11) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (12) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (13) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (14) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (15) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (16) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (17) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (18) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (19) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (20) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (21) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (22) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (23) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (24) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (25) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (26) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (27) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (28) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (29) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (30) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (31) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (32) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (33) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (34) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (35) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (36) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (37) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (38) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (39) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (40) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א