תלמידיו ומעריציו של רבי גמליאל רבינוביץ השתתפו השבוע בשמחת נישואי בנו • JDN מגיש גלריה

תלמידיו ומוקיריו נטלו חלק ביום שני השבוע בשמחת נישואי בן הרה"צ המקובל רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א.

אדמו"רים ורבנים הגיעו לפאר את השמחה, ובהם כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים, הרבנים הגאונים ר' אשר וייס גאב"ד דרכי הוראה, רבי יעקב מנדל יורוביץ חבר בד"ץ העדה החרדית, רבי ממתיהו דייטש אב"ד רמת שלמה, רבי יעקב בלוי חבר בד"ץ העדה החרדית ועוד.

השמחה נמשכה עד שעות הלילה המאוחרת. שיא השמחה נרשם כאשר אבי החתן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ רקד את ריקוד המצוה טאנץ.

צילום: שמואל דריי

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (5)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (6)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (7)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (8)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (9)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (10)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (11)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (12)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (13)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (14)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (15)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (16)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (17)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (18)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (19)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (20)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (21)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (22)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (23)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (24)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (25)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (26)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (27)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (28)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (29)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (30)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (31)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (32)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (33)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (34)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (35)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (36)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (37)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (38)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (39)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (40)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (1)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (4)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (2)

חתונת בן המקובל רבי גמליאל רבינוביץ (3)