אלפי תושבי אנטוורפן הגיעו אמש לחתונת השנה של אירופה, כאשר השתתפו בנישואי בן הגאב"ד ובראשם כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א • גלריה נוספת

בחתונה ההיסטורית בתולדות העיר אנטוורפן השתתפו אמש אלפי תושבי'ה מכל העדות והחוגים שגדשו את האולם הענק לבושים בגדי חג לכבוד שמחת רבם הנערץ גאב"ד אנטוורפן הגה"צ רבי אהרן שיף שליט"א, ובראשם אדמו"רים ורבנים כשבמרכז השולחן יושב האדמו"ר של אנטוורפן כ"ק אדמו"ר מפשעוורסק שליט"א,

קרא עוד:

[postim]

כמו כן השתתפו בשמחה הגדולה: ראב"ד אנטוורפן הגאון רבי אליהו שטרנבוך שליט"א, האדמו"רים מז'מיגראד ובערגסאז, הגה"ח רבי חיים יחיאל רויטמן דומ"צ בעלזא בני ברק.

רב תודות לצלם המוכשר מרדכי זאב שוומנפלד:

חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (1) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (2) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (3) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (4) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (5) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (6) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (7) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (8) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (9) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (10) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (11) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (12) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (13) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (14) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (15) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (16) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (17) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (18) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (19) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (20) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (21) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (22) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (23) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (24) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (25) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (26) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (33) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (30) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (31) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (32) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (29) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (39) שמחת נישואי בן גאב''ד אנטוורפן שליט''א (40) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (27) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (28) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (29) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (30) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (31) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (32) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (33) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (34) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (35) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (36) חתונת בן גאב''ד אנטוורפן (37) הגאב''ד בריקוד בנו החתן חתונת בן גאב''ד אנטוורפן