במעונו של מרן הגרב''מ אזרחי שליט''א נערך מעמד קרן השביעית למען החקלאים גיבורי כח שהולכים לקיים את מצות השמיטה בשנה''ל, השתתפו כ''ק אדמו''ר מרחמיסטריווקא שליט''א הגרב''מ אזרחי הגר''ד כהן הגר''י אפרתי - צילום שוקי לרר