האדמו"ר מבאבוב שליט"א עלה לפקוד את ציוני אבותיו הק' לבית באבוב האדמו"רים מהר"ש ומהרנ"צ זצוק"ל לקראת שמחת נישואי בתו - תמונות

תכונה והתרגשות רבה בקרב חסידי ואוהדי בית באבוב לקראת שמחת נישואי בתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, עב"ג נין הרה"ק בעל המקור ברוך מסערט ויזניץ זיע"א, נכד חתנו הגה"צ רבי אליהו שטרנבוך ראב"ד שליט"א אנטוורפן, בן חתנו הרה"צ פנחם שלום אייכנשטיין אב"ד חודורוב, בן כ"ק אדמו"ר מזידיטשוב שיקאגו שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

החתונה צפויה להיערך אי"ה ביום שלישי י"ד שבט הבעל"ט, לקראת שמחת הנישואין עלה כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א לפקוד את ציוני אבותיו הק' זקינו כ"ק אדמו"ק מהר"ש זצוק"ל, וחותנו כ"ק אדמו"ר מהרנ"צ זצוק"ל מבאבוב.

האדמו''ר מבאבוב על ציון האדמו''ר מהרנ''צ זצ''ל האדמו''ר מבאבוב על ציון זקינו מהר''ש זצ''ל