קהל רב השתתף בשמחת הנישואין לנכד כ''ק אדמו''ר מבוטשאן זצ''ל בם לבנו הרה''צ ר' משה אהרן פרנקל ונכד הגה''ח ר' שמחה בונם ורנר שליט''א מרבני טבריה וראש מוסדות אור התורה עם בת הרה''ח ר' דוד שלמה שפר מחשובי חסידי פינסק קארלין - גלריה