קהל רב מתושבי מנצ'סטר השתתף בשמחת הנישואין לנינת כ''ק גאב''ד מנצ'סטר הגרמ''מ שנייבלג שליט''א בת לנכדו הרה''צ ר' שמעון שנייבלג בן כ''ק האדמו''ר מזידיטשויב שליט''א וחתן כ''ק האדמו''ר מסטראפקוב שליט''א עם בן הגאון ר' אהרן גרינפעלד דומ''ץ חסידי בעלזא במנצ'סטר - צילום: jdn