כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א חנך השבוע חדר נוסף בבית מדרשו בקרית יואל מונרו • המטרה: להקל על הצפיפות בבניין • גלריה

קהילת סאטמאר בקרית יואל מונורו הולכת ומתפתחת ומתרחבת. זה מורגש בתפילות ובשיעורי התורה כאשר הדוחק והצפיפות מטרידים את שלוותם של המתפללים.

בימים האחרונים נחנך חדר חדש לתורה ולתפילה בשם 'חדר אהרן צבי'. מדובר בחלק שהתווסף להיכל בית המדרש הגדול בקריה.

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א קבע את המזוזה בפתח החדר החדש, לאחר מכן ערך 'לחיים טיש' לרגל המאורע, טעם מזונות וחילק לחיים לנוכחים.

JDN מגיש תיעוד.

האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (1) האדמו''ר מסאטמאר בקביעת המזוזה האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (2) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (3) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (6) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (7) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (8) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (9) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (10) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (11) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (12) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (13) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (14) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (15) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (16) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (4) האדמו''ר מסאטמאר קביעת מזוזות חדר אהרן צבי (5)