הגר"ח רבי שליט"א בהוראות שעה למלחמה • המכתב המלא

במכתב רצוף אמונה וביטחון הפותח בכותרת "ה' איש מלחמה" כותב ראש מוסדות "עטרת חכמים הגר"ח רבי שליט"א, הוראות רוחניות למלחמה | פסקי הלכה והנהגה נדירים המותאמים לימים קשים אלו

גדולי התורה מכל החוגים מעוררים בימים אלו בקרב תלמידיהם על החובה לציית להנחיות פיקוד העורף ועל ההנהגות שצריך לנהוג בשעת האזעקה.

בדברים שכתב השבוע הגאון הגדול רבי רבי חיים רבי שליט"א ראש מוסדות "עטרת חכמים" חולון לבני קהילתו ונתלה בפתח בית המדרש, מסר הנהגות מיוחדות כיצד לנהוג כאשר האזעקה בשעת תפילה וכדומה, במכתב שנכתב תחת הכותרת "הנהגות לשעת חירום" כתב הגר"ח, "ה' איש מלחמה"

א. להרגיש ולהתבונן שהשר של ישמעאל מלמעלה נלחם איתנו, וקיבל רשות להפחיד אותנו, ויש מצוה לפחד מה' יתברך אולי מעשינו לא רצויים. ולעשות תשובה. ובפרט כשיש אזעקת אמת. ולה' הישועה.

ב. לחזק את המשפחה באמונה בה' יתברך, שזה מהשמים וצריך להתעלות ולהתחזק. לומר לילדים להתחזק בכיבוד הורים, אהבת החברים, לנשים בצניעות ולגברים בקדושה. ובזה יהיה תועלת לפחד הנורא שנפל עלינו, וזה רצון השי"ת.

ג. להודות לה' יתברך שאין נפגעים, וזה פלא. ועל כן, רצוי כל ערב שבני המשפחה יקראו נשמת כל חי, להודות לה' יתברך. וכן כמה פרקי תהלים להצלחת החיילים ותושבי ארץ ישראל.

ד. מי שנמצא בבית הכנסת ויש אזעקה אם אין לו פחד יכול להמשיך בתפילה. או בלימוד בשיעור תורה, כמו שעשה מרן רבינו הגדול והקדוש זיע"א במלחמת המפרץ. ואם חושש ומפחד שיחפש לו מקום מתאים להסתתר שם.

ה. אם הוא באמצע העמידה מותר לפסוע ולזוז לכיוון המתאים. ואם דיבר ושהה כדי לגמור כולה חייב לחזור לראש העמידה. ואם לא דיבר כלל, סימן שאין כאן הסח הדעת ולא חוזר אלא למקום שפסק (ועי' משנ"ב. קד. ו. ואיש מצליח שם).

ו. גם בבית, באמצע ברכת המזון או עמידה וכיוצא בזה, ויש אזעקה וחשש ופחד למשפחה, מותר לדבר כפי הצורך, כדין פוסק מפני היראה (כה"ח. סימן קד. ס"ק ז.) ע"ש.

ז. סגולה להנצל, להתעמק באמונה ובדבקות בה' יתברך, "אין עוד מלבדו" ויהרהר בתשובה. ובדוק ומנוסה, שינצל בשלמות. ולחומרא, יוסיף שיר של פגעים, דהיינו יושב בסתר עליון (שבועות טו:). וכמו שהמליץ רבינו החזון איש באיגרות (ועיין נפש החיים שער ג'. פי"ב).

ח. ימים אלו הם ימי רצון בשמים מאד, אין עבירות ואין קלות ראש. ויש פחד מה' יתברך והתפילות מהלב כיום בוקעות עד השמים, עד כסא הכבוד. כדאי לנצל ימים מתוקים ויפים אלו ליראה, לתפילה, ולחיזוק באמונה. ורצוי לומר אבינו מלכנו לאחר חזרת הש"ץ, ולה' הישועה.

ויה"ר שנזכה כולנו ליראת שמים, ענווה, ושפלות, ואהבת ישראל אמן ואמן. סיים הגר"ח את מכתבו.

מכתב הגרח רבי

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *