"לאנשים אין זמן, ובשבת הם רוצים להשלים את החסר בקריאת כתבות. זה שריפת זמן עם דברים בטלים • אם נמלא בשבת את המאגרים הרוחניים - נזכה לסיעתא דשמיא בכל השבוע" • כל הפרטים

לאחרונה יצא כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א נגד תופעת קריאת עיתונים בשבת.

האדמו"ר ממודז'יץ הסביר בדברות קדשו כי היות שבמשך השבוע אנשים עסוקים בלימודם או בפרנסתם ואין להם זמן פנוי לדברים "של-מה בכך" כקריאת עיתונים וכדומה, על-כן מצאו את הזמן לדברים אלו במשך יום השבת, ואכן דווקא אז מרחיבים העיתונים עם כתבות שונות בכדי "למלא את החסר" של כל השבוע.

האדמו"ר שליט"א הגדיר את התופעה כ"שריפת-זמן עם דברים בטלים".

האדמו"ר הוסיף בדבריו כי אדרבה, שבת הוא הזמן הראוי ויום המסוגל למלא את המאגרים הרוחניים בתורה ועבודת-השם ועי"ז מקבלים סייעתא-דשמיא מיוחדת במשך כל השבוע במלחמת היצר האורב לנו תמיד.