כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א הגיע בשבוע שעבר למשכנו החדש של מכון אמ"ת (א'ור ת'ורת מ'ונקאטש), המו"ל ספרי אדמו"רי מונקאטש, וקבע מזוזות • לאחר מכן טעם מזונות והרים כוסית לחיים עם מנהלי וחברי המכון, וברכם שיראו ברכה והצלחה במעונם החדש והמרווח • גלריה

קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש (2)

קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש (4) קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש (1) קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש (6) קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש (7) קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש (3) קביעת מזוזות להוצאת אמ''ת מונקאטש (5)