בראשות כ''ק אדמו''ר מסאדיגורה שליט''א נערך ביום ההצלה של האדמו''ר הזקן מסאדיגורה זיע''א כינוס שנתי לכלל חבורות הבחורים בביהמ''ד הגדול ברח' גוטמכר בב''ב | את המשא המרכזי נשא כ''ק האדמו''ר שליט''א