‫חברי נשיאות מפעל הש"ס: “חובת השעה להגביר את אור התורה”‬ • סיקור

כמדי שנה, בערב שבת חזון, גם השנה התכנסו מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א - חברי נשיאות מפעל הש"ס העולמי, לכינוס מיוחד בה מסכמים את פעילות המפעל האדיר • במרכז אסיפת הנשיאות שהתקיימה היום (שישי), עמדה קריאת הקודש לבני הישיבות והכוללים על חובת הגברת אור התורה במצב הקשה בו שרויים יושבי ארץ הקודש • עידוד וחיזוק רב ל"מפעל הש"ס העולמי" המחזיר את עטרת ידיעת התורה בקרב אלפים רבים • בשנת השמיטה הבעל"ט תוקם עוד מסגרת לימודים ומבחנים במפעל הש"ס, בה יעסקו בהלכות שביעית • הכינוס הנערך בכל שנה באחד מבתי גדולי ישראל נערך השנה ע"י מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א || צלם המערכת שוקי לרר היה ותיעד

כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001063

בצל החרדה מפני המצב הקשה בו שרויים יושבי ארץ הקודש, והתקוה האיתנה שלא יאונה כל רע בזכות לומדי התורה ובכוח הגברת ההתמדה בהיכלי הישיבות והכוללים, התכנסו היום (שישי), ערב שבת חזון, מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א חברי נשיאות "מפעל הש"ס העולמי" לישיבתם השנתית.

במעמד המרגש של האסיפה, ניצבו מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א חברי הנשיאות, נושאי משא הקודש של עולם התורה והקדישו מזמנם לסלול את נתיבות הלימוד של אלפי עמלי התורה, הלומדים במסגרות ממלכת התורה הגדולה בדורנו "מפעל הש"ס העולמי", אשר נוסד לפני למעלה משלושה עשורים ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע בעצה אחת עם גדולי ומאורי הדור.

את אסיפת הנשיאות אירח השנה, חבר הנשיאות, הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א גאב"ד רמת אהרן ב"ב וראש כולל חזון איש, הגר"נ קרליץ השוהה בתקופה זו בביתו של בנו העסקן הרב מרדכי קרליץ ברח׳ רשב"ם אירח את האסיפה החשובה, כשבראש מסובים, כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, וראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א. התרגשות מיוחדת עוררה הופעתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א אשר למרות תקלה טכנית במעלית בבנין, התאמץ ראש הישיבה לעלות את שלושת הקומות במאמץ רב לכבוד התורה ולומדיה.

כן השתתפו מרנן ורבנן (לפי א-ב): הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון רבי גרשון אידלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונביז', הגאון רבי יצחק ברטלר שליט"א ראש ישיבת איתרי, הגאון רבי מנחם צבי ברלין שליט"א ראש ישיבת רבינו חיים עוזר, הגאון רבי צבי דרבקין שליט"א ראש ישיבת גרודנא, הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א ראש ישיבת זוועהיל, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א גאב"ד רמת אלחנן ב"ב, הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון, הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א ראש ישיבת חיי משה, הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פונביז', הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת בית יהודה, הגאון רבי אריה פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר ברכפלד, הגאון רבי צבי רוטברג שליט"א ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר שליט"א ראש ישיבת קול תורה, הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר שליט"א ראש ישיבת צאנז, הגאון רבי דוד יצחק שפירא שליט"א ראש ישיבת באר יעקב.

ילכו מחיל אל חיל

כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001031

האסיפה נפתחה על-ידי ראש ישיבת צאנז, הגרא"ש שמרלר שליט"א, שמאז יסוד מפעל הש"ס זה כבר למעלה משלושים שנה מנהל את דיוני נשיאות מפעל הש"ס. הוא קידם בברכה את גדולי התורה שהטריחו עצמם לבוא ולהשתתף, כדי לחזק את עולם התורה. בהמשך כיבד את הגר"מ זילבר שליט"א ראש ישיבת זוועהיל, להציג את תוכניות הלימודים החזרות והמבחנים, המוצעות למשך חודשי השנה הקרובה תשע"ה, עבור אלפי הלומדים במסגרות השונות של מפעל הש"ס העולמי.

לאחר דיונים ערים ומעמיקים בתוכניות הלימודים, הוחלט כדלהלן: לומדי מסגרת "30 דף לחודש" – שהשנה למדו ונבחנו על המסכתות: פסחים, יומא, ראש השנה, סוכה, מועד קטן, והתחילו את מסכת ביצה – ילמדו וייבחנו בשנה הקרובה את המסכתות: ביצה, תענית, מגילה, יבמות, חגיגה, וכתובות עד דף מ"ה.

לומדי מסגרת "20 דף לחודש" – שהשנה למדו ונבחנו על המסכתות: שבת, עירובין, ופסחים עד דף פ"ב – ילמדו וייבחנו בשנה הקרובה את המסכתות: פסחים מדף פ"ג, ראש השנה, יומא, וסוכה עד דף כ"ג.

לומדי תכנית "חושן משפט" במסגרת "הוראה ש"ס ופוסקים" – שהשנה למדו ונבחנו על הלכות: אונאה ומקח טעות, מתנה, מתנת שכ"מ, אבידה ומציאה, ונחלות עד סימן רע"ה – ילמדו וייבחנו בשנה הקרובה על הלכות: אפוטרופוס, פקדון, שומר שכר ושוכר, חכירות וקבלנות, שכירות פועלים.

לומדי תכנית "יורה דעה" במסגרת "הוראה ש"ס ופוסקים" – שהשנה למדו ונבחנו על הלכות: מאכלי עכו"ם, יין נסך, בישולי עכו"ם – ילמדו וייבחנו בשנה הקרובה על הלכות ריבית, כשהם מקדימים תחילה ללמוד את פרק איזהו נשך עם הרא"ש, וכן על יו"ד ח"ב מסימן קנ"ט עד סימן קצ"ח סעיף כ'.

לקראת שנת השמיטה הבעל"ט, גם הוחלט באסיפה, כי כמו בשנת השמיטה הקודמת תוקם על-ידי מפעל הש"ס מסגרת לימודים ומבחנים נוספת, בה יעסקו בהלכות שביעית.

כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001001

חברי נשיאות מפעל הש"ס: "חובת השעה להגביר את אור התורה"

מארח האסיפה השנה, הגר"נ קרליץ שליט"א, האציל מהודו על האסיפה ואת ברכתו הלבבית הביא חתנו והראב"ד בבית דינו, הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א, שציין כי דוקא בזמנים אלו יש לדעת כי אין לנו שיור רק התורה הזאת, וקרא לחזק את עמלי התורה לומדי מפעל הש"ס. כן העלה על נס את הזכות הגדולה של מליוני דפי הגמרא וסימני השולחן-ערוך שכבר נלמדו ונלמדים על-ידי לומדי מפעל הש"ס.

דברים נלהבים השמיעו חברי הנשיאות שליט"א אודות המצב הקשה השורר בארץ ישראל, וחובת השעה להגביר את אור התורה ביתר שאת וביתר עוז, כי בזכות זאת נינצל מכל צרה. בהקשר לכך השמיע הגרב"מ אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל, ברגש רב את דבריו הנלהבים, בהם הביא את דברי המדרש רבה בפרשת השבוע, על הפסוק "רב לכם סוב את ההר הזה פנו לכם צפונה": "מהו פנו לכם צפונה, א"ר חייא אמר להם אם ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם, אל תעמדו כנגדו, אלא הצפינו עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו… אמרו לו ישראל, רבש"ע אביו מברכו על חרבך תחיה ואתה מסכים עמו ואומר לנו הצפינו עצמכם מפניו, ולהיכן נברח? אמר להן אם ראיתם שמזדווג לכם – ברחו לתורה ואין צפונה אלא תורה שנאמר (משלי ב) יצפון לישרים תושיה".

חברי הנשיאות שליט"א השמיעו דברים חמים על תפארת פירותיו ופירי פירותיו של מפעל הש"ס ואת תרומתו הגדולה להארת דורנו באור תורה. הרבנים שליט"א הביעו נרגשות את חובת הכרת הטוב שיש לכל עם ה' כלפי מפעל הש"ס, כשהם מציינים בסיפוק רב את המהפיכה הרוחנית שחולל הרעיון הקדוש בהחזרת עטרת ידיעת התורה ליושנה, וכי לגיונות רבים של גדולי תורה אמיתיים, רבנים וראשי ישיבות, ראשי כוללים ומרביצי תורה והוראה, כבר יצאו ויוצאים ממפעל הש"ס. כן ציינו את הוקרת כלל ישראל למייסד המפעל הגדול והקדוש הזה, כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע, ולבנו ממשיך דרכו העומד בנשיאותו, כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א, שזיכו ומזכים את דורינו ברעיון כביר זה המביא בכנפיו רוח של התמדה ושקידה לאין ערוך ושיעור.

מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א אימצו וחיזקו את הנהלת "מפעל הש"ס העולמי", כשהם קוראים לציבור הקדוש לקבל על עצמו להחזיק אברכים, למען יוכל מפעל כבירים זה להמשיך ביעדו ולהקים לגיונות של תלמידי חכמים מופלגים.

במהלך האסיפה נשא דברים המנכ"ל, הרב שמואל הלברשטאם, שציין, כי התכנסות שנתית זאת של גדולי התורה שליט"א מעניקה מרץ וכוח להמשיך לשאת בעול הכספי הכבד של מפעל אדיר זה, שלהחזקתו דרוש הון עתק, אותו מגייסים המנהלים בקושי רב מדי חודש בחדשו. הוא גם מסר דו"ח על היקפו של מפעל הש"ס, על מספר הנבחנים ברחבי תבל בכל אחת מהמסגרות, בציינו כי אסיפת נשיאות שנתית זו היא ה-31 במספר, והחודש היה המבחן ה-390, כלומר 390 חודשים רצופים ללא הפסק של לימודים וחזרות ומבחנים.

בדבריו סיפר, כי בעקבות המצב המתוח בדרום הארץ, נערך החודש המבחן החודשי לתושבי הדרום במספר ערים בדרום, ולא כמו כל חודש בהתכנסות משותפת בעיר באר שבע.

לנוכח המצב אמרו מרנן ורבנן חברי הנשיאות שליט"א יחד פרק תהלים ונשאו תפלה נרגשת לשלום כל אחינו בני ישראל, כשלפני התיבה עובר הגר"א פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר ברכפלד.

האסיפה ננעלה בדברים נלהבים שהשמיע הגרד"צ שפירא שליט"א ראש ישיבת באר יעקב, בהם הזכיר מדברי אביו הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל, בעת יסוד מפעל הש"ס, כי זכה דורנו ששתל בו הקב"ה את כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז זי"ע אשר כל כולו קודש למען יגדיל תורה ויאדיר, ובזכותו ובכוחו הוקם מפעל אדירים זה למען לא ימוש ספר התורה מפי בית ישראל.

צפו בגלריה מרהיבה של שרי התורה סביב שולחן אחד
| צילומים: שוקי לרר |

כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001003 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001004 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001005 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001006 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001007 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001008 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001009 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001010 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001011 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001012 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001013 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001014 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001015 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001016 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001017 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001018 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001019 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001020 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001021 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001022 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001023 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001024 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001025 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001026 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001027 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001028 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001029 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001030כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001032 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001033 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001034 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001035 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001036 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001037 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001038 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001039 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001040 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001041 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001042 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001043 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001044 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001045 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001046 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001047 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001048 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001049 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001050 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001051 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001052 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001053 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001054 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001055 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001056 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001057 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001058 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001059 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001060 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001061 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001062 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001063 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001064 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001065 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001066 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001067 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001068 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001069 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001070 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001071 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001072 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001073 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001074 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001002 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001075 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001076 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001077 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001078 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001079 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001080 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001081 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001082 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001083 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001084 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001085 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001086 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001087 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001088 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001089 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001090 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001091 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001092 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001093 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001094 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001095 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001096 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001097 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001098 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001099 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001100 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001101 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001102 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001103 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001104 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001105 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001106 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001107 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001108 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001109 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001110 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001111 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001112 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001113 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001114 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001115 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001116 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001117 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001118 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001119 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001120 כינוס חברי נשיאות מפעל השס - אב תשעד - צילום שוקי לרר JDN001121

 

8 תגובות

כינוסם של צדיקים!
גלריה מרהיבה

האם האדמו"ר מצאנז הוא זה שדואג את הכספים למפעל האדיר הזה?

ולמה רוב הדמויות שם לטיאיות? זה של צאנז הרי?

למתעניין!

המפעל אכן שייך לצאנז

אבל הש"ס שייך לליטוואקעס…

מי נתן את התורה לליטוואקאס? התורה שייכת לכל כלל ישראל, ובין החסידים אני לא מגזים, קיימים גדולי תורה פי אלף מהגדולים הליטאים!!!!

את כבוד התורה אני דורש ולא חלילה את כבוד החסידים או הליטאים.

כולם אהובים וכולם ברורים.

אך מכאן ועד לומר "שהתורה שייכת לליטוואקעס". וכי משה רבינו היה ליטאי? או חסיד? התורה שייכת לכל כלל ישראל, ותורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול.

כמה חצקל צודק הלא למעשה כל בר דעת רואה שכ95% מהבחורים הליטאים לאחר חתונתם ממשיכים ללמוד בכולל לעומת זאת כ65% מהציבור החסידי לאחר חתונתם יוצאים לעבוד והלא זו עובדה!!!!!!!

ערב תשעה באב למה לעסוק בשטויות צריך שיהיה אחדות ללא שנאת חנם כך יבנה בית המקדש תגובה ליוסף וגם לחצקל

כליטאי בוגר ישיבה ליטאית ואברך כולל היום אני בוש בכל התגובות האחרונות וזלזול בקהל ישראל קדושים ומצטרף למשה יענקל

ליואל יהודה ולמשה יענקל
חס וחלילה אף אחד לא נתכוין לזלזל באף אחד ברוך ה' ועמך כולם צדיקים ולכל ציבור וציבור יש את היחודיות שלו ואת השיטה שלו ונהרא נהרא פשטיה כל אחד יעשה כפי הוראת רבותיו וכמסורת אבותיו ואני בטוח שכך ג"כ דעתו של חצקל ודוקא בעת הזו שאנחנו נמצאים בערב היום המר והנמהר יום בו נחרב בית מקדשנו וכן בזמן הזה שהוא זמן קשה לעם ישראל ואין לך יום שאין קללתו מרובה משל חבירו נתאחד כולנו בתפילה ובזעקה לאבינו שבשמים שיגאלנו מכל צרותינו ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן כן יהי רצון

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן