ראשי ישיבת פוניבז' משתתפים באמירת הקינות ובקריאת מגילת איכה עם תלמידי הישיבה • לאחר אמירת הקינות נישאו דרשות התעוררות לתיקון הדרכים ולהעלאת הציפיה לגאולה