המקובל הרה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן באמירת הקינות בליל תשעה באב • צילום: JDN