צפו בתיעוד מאמירת הקינות ע''י כ''ק אדמו''ר מצאנז ז'מיגראד שליט''א בבית מדרשו באנטוורפן