כ''ק אדמו''ר מסלונים שליט''א ערך את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו בשכונת מאה שערים בירושלים לרגל הילולת אביו האדמצו''ר הרה''ק בעך הנתיבות שלום מסלונים זיע''א שחל ביום ז' אב - תיעוד