כ''ק גאב''ד ירושלים שליט''א הגיע ביום צום תשעה באב להתפלל בביה''ח בסהנדריה כנהוג ביום תשעה באב