הגה''צ אב''ד סאטמאר ב''פ התפלל על ציון זקינו האדמו''ר הרה''ק מדעעש זיע''א ביום צום תשעה באב - צפו