בכולל לאברכים מצוינים דחסידי נדבורנה אלעד נערך מעמד סיום הזמן וסיום מסכת בראשות כ''ק אדמו''ר מנדבורנה אלעד שליט''א - צפו בתיעוד