ר''י מיר הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל שליט''א מסר שיחת חיזוק לתלמידי הישיבה בהיכל השיבה לרגל המצב הקשה בו אנו נמצאים - צפו