בראשות הגר''י בעלסקי שליט''א ר''י תורה ודעת נערך מסיב לטובת הישיבה בבית אחד מהנגידים ובהשתתפות גבירים ונגידים