הראשל''צ הגר''י יוסף שליט''א הגיע לביקור במחנה ''בני תורה'' שבראשות הגרב''מ אזרחי שליט''א ר''י עטרת ישראל לרגל 50 שנה ליסודו, הראשל''צ אף מסר שיעור לתלמידי הישיבה - צילום יעקב כהן