צום גדליה • גדולי ישראל: התפללו לרפואת פוסק הדור

מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א שרוי בחולשה נוראה • מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א, הבוקר: "על הישיבות לקיים תפילת רבים לפני מנחה לרפואת רבי יוסף שלום בן חיה מושא שליט"א" • ומה כתב מרן הגר"ש וואזנר שליט"א

דאגה בעולם התורה: מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב שליט"א שרוי בחולשה חמורה ואף לא ירד לתפילות בבית מדרשו ביום השני של ראש השנה.

הדבר מדיר שינה גם מעיני גדולי ישראל.

הבוקר (ראשון) מתפרסמת מודעה בעיתון 'יתד נאמן': "נתבקשנו לפרסם בשם מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א, כי עקב חולשתו ומצב בריאותו של רבינו הגדול מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, אשר זקוק לרחמי שמים מרובים, יתקיימו בכל היכלי התורה בישיבות הקדושות תפילת רבים ואמירת פרקי תהילים לפני תפילת מנחה לרפואתו השלמה של רבנו יוסף שלום בן חיה מושא שליט"א בתושח"י".

בשבוע שעבר, ערב ראש השנה, כתבו גדולי ישראל מכתב, וזה לשונו: "בהיות שרבינו הגדול מרן הגאון רבי יוסף שלו' בן חיה מושא אלישיב שליט"א שרוי במצב בריאות רפויה, ובנוסף לכך הוא שרוי בחולשה נוראה, והוא זקוק לרחמים שמים מרובים.

"ע"כ הננו בקריאה נרגשת אל כל בית ישראל – השתדלו והרבו תחינה ובקשה שהשי"ת ישלח לו רפואה שלמה במהרה, ויחדש לו במהרה כנשר נעוריו, ויחזירהו לימי עלומיו, ויאירך עוד ימי חייו חיים בריאים מלאים ושלמים עד ביאת גואל צדק בב"א בתוך שאר חולי ישראל".

על המודעה חתומים: מרן הגר"ש הלוי וואזנר שליט"א, מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א, מרן הגרח"פ שיינברג שליט"א, מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א.