במעונו של ראש ישיבת מיר הגרא''י פינקל נערך סיום מסכת סוכה ע''י חבורת הבחורים החסידיים בישיבת מיר בראשות ראש החבורה הגר''י הירשלר