כ''ק אדמו''ר מתולדות צבי ספינקא שליט''א ערך את שולחנו לרגל הילולת אביו האדמו''ר הרה''ק רבי שמואל צבי מספינקא זיע''א בהשתתפות מאות חסידים, למחרת היום עלה בראש קהל החסידים לציון אביו להעתיר לישועתן של ישראל - גלריה