מרן הגרב''מ אזרחי ראש ישיבת עטרת ישראל שליט''א יצא בראש קהל תלמידיו להשתטח על קברי הצדקים בפולין ואף ביקר במחנות ההשמדה באושביץ - שוקי לרר התלווה למסע ותיעד