קהל רב השתתף בשמחת הבריתלנכד הגאון רבי משה יוסף שליט''א שנערך בבית מדרשו של אביו מרן הגר''ע יוסף זצ''ל בשכונת הר נוף בירושלים, בסנדקאות כובד הראשל''צ הגר''י יוסף שליט''אויקרא שמו בישראל 'יוסף' - צילום יעקב כהן