בפתיחות נדירה ומפתיעה חשף האדמו"ר מבאבוב את משנתו בעניין פסק הדין בירושת באבוב • לראשונה מאז תחילת הנהגתו, פותח האדמו"ר את סגור ליבו "עזבנו את בית המדרש בשביל השלום. והלכנו לדין תורה בשביל להתפשר, לא בשביל לריב" • ויוצא בהוראה חד-משמעית "יש עסקנים שמיוחדים לעניינים שצריכים להסתדר, אך לציבור לא צריך להיות כל קשר לזה" • "הם יעשו ממני בעל מחלוקת??? לעשות שהאברכים והבחורים שלי יריבו ויהיו עסוקים בתוך המחלוקת??? לא!!! צעק האדמו"ר, ופתח במגבית ל'המשכת מלכות באבוב'...

אלפי חסידי באבוב נהרו אתמול בערב לעריכת שולחנו הנקרא 'הראש חודש אלול טיש', טיש מיוחד ומרומם שבמסורת בית באבוב פותח את אווירת הימים נוראים בחצר, השנה נערך הטיש בליל ר"ח לאור זאת שהאדמו"ר יוצא מחר בשעות הצהריים לביקור בזק בלונדון, להשתתף בשמחת החתונה לבת ש"ב וידיו הרה"ג רבי שלמה פרישוואסער שליט"א אב"ד סאסוב לונדון.

לאור המצב המתוח בחסידות בצאת פסק הדין מהבי"ד שדנו במשך תשע שנים! בסכסוך על ירושת באבוב נהרו אלפי החסידים לשמוע את דבר קדשו ממנהיג החסידות כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב שליט"א.

פסק הדין הכריע לטובת צד האדמו"ר מבאבוב מהרב"צ ולרעת האדמו"ר מבאבוב מהרמ"ד שעפ"י הפס"ד חייב לשנות את שמה של החצר ל'באבוב 45', ויקבלו רק כ-6.2 מליון דולר מנכסי באבוב, במקום כ-100 מל"ד.

לפני כניסת האדמו"ר התבשרו החסידים על התחלת המגבית לקראת בניית מרכז החסידות שייבנה בבורו פארק בפינת הרחובות 14 ו49, זאת בנוסף לבניית הבניין הבית ספר לבנות שהולך ונבנה בימים אלו והוא הבניין הציבורי החרדי הכי גדול בעיר בורו פארק.

הכרזות שקידמו את פני הבאים
האדמור מבאבוב על פסק הדין (4)
האדמור מבאבוב על פסק הדין (5)

לרגל התחלת המגבית לבניין הביהמ"ד ולרגל בניית הביה"ס יערך מעמד אדיר 'המשכת מלכות באבוב', האירוע תתקיים בעוד שבועיים ימים ביום ראשון פ' כי תבוא י"ב אלול, בשאטאר ענק בתוך העיר בורו פארק, למעמד צפויים להגיע אדמורי"ם ורבנים ואלפי חסידים.

האדמור מבאבוב על פסק הדין (6)

בטיש עצמו השתתפו רבני החסידות ואלפי חסידים חלקם חזרו מהרי הקעטסקילס לשמוע את דברי האדמו"ר, אשר חיזק והרים אותם מעל לכל הבלי המחלוקת הבוערת כעת בחסידות.

ההוראה: "המצב הלא נעים כעת לא יביא אותנו לעשות מעשים חריפים"

לאחר שיחה בעייני שלום וחודש אלול הוסיף האדמו"ר ואמר: הזמן מחייב אותנו לפתוח בשיחה בעייני השעה וכאן התחיל לנאום את החלק האקטואלי בצטטו את דבריו של דוד המלך בתהילים אני שלום וכי אדבר המה למלחמה, הפשט הפשוט הוא שאני שלום, אני רוצה שלום, אך כשאני מדבר עם השונאים שלי, המה למלחמה ולא רוצים שלום, אך אני רוצה לומר פשט אחרת קצת אמר הרבי, לעניות דעתי יש לנו כאן הדרכה בפסוק זה אני שלום וכי אדבר המה למלחמה.

דברות הקודש של האדמו"ר מבאבוב

כאן התחיל האדמו"ר לדבר פתיחות נדירה שהפתיע את אלפי החסידים ששהו במקום שכן האדמו"ר מאז עלותו לכס האדמו"ר לא התייחס אף פעם בפומבי אל המחלוקת בחצרות באבוב, ואמר: מאז פטירתו של חמי כ"ק מרן האדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע היה לנו את הנסיון הזה, כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהן שוות, היה שני דיעות בקרב הקהל, וכולם הבינו שזה לא היה יכול ללכת ביחד, זהו דרך השלום שאנחנו ידעו שעל פי דין תורה יש לנו את הזכותים שהיה לכ"ק מרן חמי זצ"ל מאביו כ"ק מרן זקיני זצ"ל, ראינו שע"י שאם נישאר בבית המדרש הגדול זה יבוא לידי חילול ד' ח"ו, אז עזבנו את הבית מדרש, למרות שיעצו לנו בתוקף לחזור לבית המדרש כדי שהזכותים שלנו יהיו חזקים יותר, אבל השתמשנו בדבריו של כ"ק מרן חמי זצ"ל במכתב ההתחזקות לאחר פטירת אביו זצ"ל, וז"ל 'והקריב את כבודו על מזבח השלום בכל עידן ועידן', לשלום יש מחיר אמר האדמו"ר אמר האדמו"ר בקשר לעזיבתו את הביהמ"ד בתקופה הזו של התחלת המחלוקת, ועל ידי צעד זו של עזיבת הביהמ"ד איבד את הזכיות.

לאחמ"כ הלכנו לדי"ת, אך לא בכדי לריב אלא להתפשר זה היה כל התכלית, רצינו לתבוע את מה שמגיע לנו על פי תורה, אבל לא חיפשנו לריב, ההתנהגות בהקהילה שלנו במשך כל השנים יעיד על זה שלא רבנו, חלילה אף פעם לא הרבצנו לאף אחד, ואף פעם לא ביישו את אף אחד, אך כעת עומדים אנו בפני ניסיון חדש, וזה מה שלומד לנו הפסוק: אני שלום – תמשיך עם שיטתך של אני שלום. וכי אדבר המה למלחמה, דבר זה לשון הנהגה, ושאל האדמו"ר, אז הם יכניסו אותנו למלחמה??? הם יעשו ממני בעל מחלוקת??? לעשות שהאברכים והבחורים שלי יריבו ויהיו עסוקים בתוך המחלוקת??? לא!!! תחזיק ראש! צעק האדמו"ר, אל תאבד את עצמך, וכי אדבר המה למלחמה, בגלל שהמצב כעת זה לא לרוחי זה יכניס אותי למלחמה??? שאני יאבד את דעתי??? חס ושלום.

האדמור מבאבוב על פסק הדין (2)

האדמו"ר המשיך בשיחה מדברות קדשו בענייני השעה משולב בפרשת השבוע, והסביר כל העסק הזה אינו קשור לציבור כלל, וכי מהו תכלית של הקיום שלנו, מה היה רצונו של חמי וסבי, רק להתרומם בעבודת השי"ת בתורה עבודה וגמ"ח, ומידות טובות מתוך מסירת נפש, ושהראש לא יהא מונח בשיחות בטלות הלוך ושוב, אז כל הרוחניות נשרף ע"י זה, ואם יש כאן עניינים שצריכים להסתדר, יש על זה עסקנים שמיוחדים לעניינים אלו, אך אין לציבור כל קשר לזה.

"גדולי ישראל יחליטו לנו האם לקבל הפס"ד"

בהתייחסו לטענות והערעורים שהגישו עסקני החסידות אודות שניים מהדיינים אשר נחשדו בלקיחת שוחד וטובות הנאה, אמר האדמו"ר כי גדולי ישראל יכריעו באם לקבל את פסק הבי"ד. "אין אנו מנהלים מחלוקת, ורצוננו להמשיך את דרך רבותינו הק', להרבות שלום, ולעבוד את השי"ת במסי"נ ובשמחה".

אנו מודים להשי"ת על החסידים הגדולים שעשה ועושה, ובודאי ימשיך לעשות עמנו למרות כל הקשיים, בהתייחסות לחסידות אותו הוא מנהל ברמה אמר האדמו"ר, נבנה כאן מקום קדוש, יהודים עדינים אשר מתאחדים ביחד, ועובדים את השי"ת אברכים יראים ושלימים חסידים ואנשי מעשה, בחורי חמד ששוקדים על התורה ועל העבודה באותו דרך של אבותינו ורבותינו הק', עם מוסדות מפוארים אשר הם לשם ולתפארת לכל הגילאים גם לבנים וגם לבנות, גם כאן בניו יארק, וכן גם בכל המקומות ברחבי תבל, וכל זה בזכותו הגדול של חמי הקדוש זי"ע וסבי הקדוש זי"ע המסירת נפש שלהם זה נצחיות, וזה תכלית דברינו כאן, שהציבור יתגבר ולנצל את החודש אלול הבעל"ט בתורה ובתפילה ובתיקון המעשים, למרות שברחוב מדברים לכאן ולכאן, עליכם להתגבר על זה, ומילתא דפשיטא זה להוסיף שאם יהיה מאן דהו שיגיד אני 'גרויסע חסיד' ואני רוצה לעשות מעשים למען כבודו של הרבי שלי או למען כבודו של הרבי זצ"ל, ולעשות דברים אשר לא ייעשו, ח"ו צעק האדמו"ר, אסור באיסור גמור, כי אני שלום לא נכנס למלחמה, המלחמה שלנו זה מלחמתה של תורה להילחם ביצה"ר ולא יותר.

בהמשך קרא האדמו"ר לציבור ללמוד צעטיל קטן, וגם את ספר תומר דבורה שיש לו הרבה סגולות, ולימודים הללו יעזרו לנו להתגבר כשיש בין אדם לחבירו דברים לא נעימים, ויהיה בלימוד זה הרבה תועלת, כן דיבר האדמו"ר בעניין השלום ושמירת הדיבור במשך דקות ארוכות,

האדמור מבאבוב על פסק הדין (3)

"להתגבר בתורה בכדי להימנע ממחלוקת"

וכאן הגיע האדמו"ר לסיום דבריו והתייחס באופן ישיר אל הפס"ד שיצא ביום חמישי האחרון: אני מבין שהיה כאלו שהגיעו לכאן וחשבו שבוודאי שאני ידבר מהעניינים שכתבו עלינו, אבל הדבר הזה לא שייך אלי בכלל, זה מוטל על גדולי ישראל הרבנים הם יחליטו, אך יש דבר אחד שאני כן רוצה להעיר, אשר רב חשוב מארץ הקודש אמר לי, שהעיקר חסר מן הספר, היה מאוד מתאים שבסיום של עסק כזה (פס"ד) של שני קהילות בישראל שרוצים להתפשר והם (הביה"ד) אומרים איך צריכים לנהוג, שיהיה בסיום כתוב שיהיה שלום אצל בני ישראל, רק הערה זו רציתי לשתף איתכם. ואם יש שלום יש הכל, זה המפתח, ואנו מוכנים לזה ב"ה, ד' עוז לעמו יתן ד' יברך את עמו בשלום, ואנו מתפללים שהד' יתן לנו כוח אחד שיהיה לנו שלום, וצריכים התגברות לזה כדי לא לריב, וד' עוז אין עוז אלא תורה, בוא נקפוץ אל תוך התורה הק' כי הם חיינו ואורך ימינו, וב"ה הציבור יושב ולומד, והזכיר האדמו"ר את חבורת הם חיינו שייסד וסיים את דרשתו בברכה לשלום ובברכת השנים.