קהל רב השתתף בדינר השנתי שנערך לטובת כולל 'חיים ושלום' מונקאטש, בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א • בסיום הדינר, כובד האדמו"ר בברכת המזון ושבע ברכות • גלריה

מאות חסידי ואוהדי בית מונקאטש, נטלו חלק במוצאי השבת האחרונה בדינר השנתי, לטובת כולל אברכים 'חיים ושלום' דחסידי מונקאטש בראשות כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

הקהל התיישב לסעודת מלווה מלכה כיד המלך, כנאה וכיאה לכבוד דוד מלכא משיחא, את המשא המרכזי נשא כ"ק אדמו"ר שליט"א, שקרא בגרון ניחר לקהל החסידים להיחלץ חושים, ולהרים מנדבת ליבם לטובת הכולל.

בסיום הדינר כובד האדמו"ר בברכת המזון ובשבע ברכות, לרגל שמחת נישואי בן האדמו"ר מניקלשבורג שהשתתף אף הוא במגבית.

לאחר אמירת השבע ברכות, קם האדמו"ר שליט"א ופצח בריקוד עם האדמו"ר מניקלשבורג ובנו החתן.

צפו בגלריה:

דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (1)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (2)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (3)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (4)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (5)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (6)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (10)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (11)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (12)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (13)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (14)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (15)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (16)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (17)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (7)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (18)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (9)
דינר לטובת כולל חיים ושלום מונקאטש (8)