במוצאי שבת נערך שמחת הפארשפיל לרגל נישואי נכד כ''ק האדמו''ר בעל הנחלת דן ממודז'יץ זי''ע | השמחה התקיימה באולמי ויז'ניץ בב''ב בראשות כ''ק האדמו''ר ממודז'יץ שליט''א | שוקי לרר היה שם ותיעד