קהל רב השתתף בשמחת נישואי נכדת האדמו''ר מהרי"ד מלעלוב, עם נין הגה"צ בעל מעדני השולחן שליט"א, ובראשם האדמו"ר מלעלוב • וידאו וגלריה

קהל רב, חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת הנישואין לנכדת כ"ק אדמו"ר מהרי"ד מלעלוב שליט"א, עם נין הגה"צ רבי לוי רבינוביץ שליט"א, בעל 'מעדני השולחן' שליט"א.

קרא עוד:

[postim]

בשולחן הכבוד נראו יושבים: כ"ק אדמו"רים מלעלוב, פינסק קרלין, לעלוב ב"ב, ביטשקוב, הגאון רבי חיים שמרלר יו"ר חיים של תורה, והרה"צ רבי דוד רוזנבוים בן האדמו"ר מפרמישלאן.

צפו בגלריה וידאו ותמונות: צילום: שוקי לרר.

נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (24)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (23)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (22)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (21)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (20)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (19)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (18)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (17)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (16)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (15)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (14)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (13)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (12)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (11)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (10)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (9)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (8)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (7)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (6)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (5)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (4)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (3)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (2)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב (1)
נישואי נכד האדמו''ר מהרי''ד מלעלוב