בהיכל ביהמ''ד משכנות הרועים נערך עצרת מספד והתעוררות לזכרו של הקדוש הרה''ח ר' אברהם וואלעס הי''ד בהשתתפםות גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס שליט''א ועוד - צילום ברוך אוביץ