כ''ק אדמו''ר מהרי''ד מלעלוב שליט''א ערך את שולחנו בהיכל בית מדרשו ברח' בר אילין בירושלים לרגל הילולת זקינו הרה''ק האדמו''ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זיע''א - צילום JDN