תלמידי מתיבתא 'עץ חיים' דבאבוב הגיעו לבחינה אצל גאב''ד קארלסבורג הגר''י ראטה שליט''א | הגאב''ד נהנה מידיעותיהם ובירך את התלמידים בתורה ויר''ש - צילום JDN