קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים השתתפו בשמחת האירוסין לבן כ''ק האדמו''ר מקאלביסוב מאנסי שליט''א - י. סנדיק תיעד