כ''ק אדמו''ר מסאדיגורה שליט''א השוהה בימים אלו בארה''ב לקבל את קהל חסידיו לעצה לברכה ולברכת השנים הגיע לביקור במעון קדשו של כ''ק מרן האדמו''ר מסקולען שליט''א | השניים שוחחו בדברי תורה ובעניני השעה ובירכו זה את זה בברכת השנים