קהל רב השתתף בשמחת האירוסין לבת כ''ק האדמו''ר משאץ אנטוורפן שליט''א | השמחה נערכה בהיכל ביהמ''ד שאץ באנטוורפן - צפו