מדוע א"א לכתוב מיהו המחותן? בגלל שאין לו בעקיטשע כחולה? בעז"ה בחתונה הוא יביא.