כ''ק גאב''ד ירושלים הגרי''ט וייס שליט''א הגיע היום בשעות הבוקר לניחום אבלים ברח' רשב''ם אצל מרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א היושב שבעה על פטירת בתו הרבנית חנה שטיימן ע''ה אשת הגר''ש שטיינמן שליט''א ר''י קהילות יעקב - שוקי לרר תיעד