את הדברים אמר רבה של נתניה החדש הרב קלמן בר בעצרת לציון 11 חודש לפטירתו של מרן הגר"ע יוסף • הראשל"צ הגר"י יוסף שהשתתף אף הוא בעצרת שיבת את ההתפתחות הגדולה בעיר נתניה ואמר כי היא נזקפת לזכותו של הגר"ש גבאי זצ"ל

מאות מתושבי העיר נתניה השתתפו בעצרת ההספד 11 חודש לפטירת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ברחבת תלמוד תורה אור לציון בעיר,

בעצרת נשאו דברים נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר"ש כהן, הרשל"צ הגר"י יוסף, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, יו"ר ש"ס אריה דרעי, רבני העיר נתניה ועוד,

מרן הגר"ש כהן חיזק את הציבור לקראת הימים הנוראים ועורר על חובתנו להמשיך את דרכו של מרן בהרבצת וחיזוק התורה בכל עיר ועיר, כמו"כ התייחס מרן שליט"א על החובה להתרחק מכל מיני מכשירים פסולים ואמר "איך אפשר להיכנס ליום הדין עם מכשיר לא כשר, צריך להתרחק מכל הדברים האלה",

הרשל"צ הגר"י יוסף סיפר על התמדתו של מרן זיע"א, בדבריו אמר "כשמרן האבא בסוף ימיו היה חולה ועבר ניתוח, סבל מכאבים נוראים, וכשראה שקשה לו לעסוק בתורה אמר, "קצתי בחיי למה לי חיים אם אני לא יכול ללמוד", זה מרן זיע"א כל כולו היה רק תורה ותורה, מעולם לא זכור לנו שישן לפני 2 בלילה ולמרות הכל מסר נפשו ממקום למקום לזכות את הרבים", הראשל"צ שיבת את ההתפתחות הגדולה בעיר נתניה שנזקפת לזכותו של הגר"ש גבאי זצ"ל".

הגר"ד יוסף בדבריו שיבח את הפצת התורה של הגר"מ בן משה בעיר, וסיפר עובדות והנהגות מאביו מרן זיע"א,

כמו"כ נשא דברים רב העיר הנבחר הרב קלמן בר, בדבריו סיפר על הפגישה האחרונה עם מרן הגר"ע יוסף שבו תמך בו מרן לשמש כרבה של העיר, "כשהייתי אצל מרן זיע"א מה שהיה חשוב לו זה תורה, הוא שאל אותי אתה לומד בספרים שלי, תקפיד ללמוד בהם, הרב גבאי למד את כל הספרים שלי",כמו"כ סיפר על האהבת ישראל הגדולה שבה ניחן מרן זיע"א.

צילום:מהדרין דיגיטל